Met in gedachten...

In gedachten blijven mensen altijd bestaan. In gedachten blijven ze bij ons. Het is een belangrijk gegeven dat we koesteren. Maar het afscheid nemen van een dierbare is minstens zo belangrijk.

Dat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is, blijkt nu in deze bizarre en onzekere tijd. Want hoe ga je verder wanneer je helemaal geen afscheid kunt nemen? Wanneer er geen momentum of plek is voor een persoonlijk saluut. Geen uitvaart, geen condoleance, geen gezamenlijke stilte. Slechts de gedachten.

www.metingedachten.nl/...

Om toch een plek voor verdriet te creëren is er nu: ‘Met in gedachten’. Een persoonlijk online platform waar de familie, vrienden en bekenden binnen 24 uur na het overlijden terecht kunnen. Hier kunnen gedachten en herinneringen aan de overledene gedeeld worden. Maar ook de uitvaartmuziek en -redes worden er gepubliceerd, zodat er samen stilgestaan kan worden bij het verlies.

Met in gedachten de dierbare.
Samen terugblikken, samen zijn, samen eren. Ook al is het op afstand.

Met … in gedachten.

Maar er is meer. Want dat ene afscheid en al die gedachten worden vervolgens verzameld in een boek, ‘Met … in gedachten’. Hoe dit werkt?

Twee van de nabestaanden worden geïnterviewd en wij schrijven als dat gewenst is een passend In Memoriam over de overledene. We verzamelen de foto’s en gedeelde anekdotes, verhalen, herinneringen en gedachten van het persoonlijke platform en maken van dit alles een prachtig boek.

Met in gedachten…
Een platform om te delen.
Een boekje om te houden.

De gedachte erachter.

De mensen achter dit idee werken dagelijks vanuit dezelfde werkplek. Hun werk raakt elkaar niet altijd, maar zij raken elkaar wel. Tijdens het praten over de gevolgen van deze ongelooflijk rare tijd ontstond dit idee. Hoe kunnen we iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben?

Iedereen kent de pijn en het verdriet van het afscheid. Iedereen weet hoe belangrijk het delen van gedachten zijn. Hoe mooi is het wanneer je samen een steentje kunt bijdragen aan het verlichten van verdriet? 

Met dit gegeven gaat ons team van schrijvers, webbouwers, vormgevers en een uitgeverij, tegen kostprijs, afscheid nemen mogelijk maken. Alles met in gedachten jouw dierbare.

De prijs

Er zijn twee mogelijkheden:

1. de standaard – site & boek – € 1.250,- (excl BTW) 
Een persoonlijke website met keuze uit twee basistemplates, twee keer een telefonisch interview met nabestaande(n), teksten plus tekstcontrole, vormgeving van het boek en de cover, eindredactie van het boek en drukwerk (maximaal 20 pagina’s inhoud / 10 exemplaren gedrukt).

2. het maatwerk – site & boek – prijs afhankelijk van de wensen (vanaf € 1.250,- (excl BTW))
Een persoonlijke site op maat gemaakt en ontworpen, meerdere telefonische interviews met nabestaande(n), teksten plus tekstcontrole, vormgeving van het boek en de cover, eindredactie en drukwerk (eigen invulling aantal pagina’s inhoud / eigen invulling aantal exemplaren).

© 2020 Met in gedachten | Een initiatief van Pand RaakLeessstShe Knows HowMarieke Webdesign